Spoločnosť masrudohorie.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Výzvy

Harmonogram výziev MAS Rudohorie pre rok 2020 - IROP

Harmonogram výziev MAS Rudohorie pre rok 2019 - IROP

Harmonogram výziev MAS Rudohorie pre rok 2020 - PRV - aktualizácia č.1

Harmonogram výziev MAS Rudohorie pre rok 2020 - PRV

Harmonogram výziev MAS Rudohorie pre rok 2019 - PRV

Výzvy IROP

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-005

Prílohy na stiahnutie

Oznam o plánovanom ukončení výzvy

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-003

Prílohy na stiahnutie

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-002

Prílohy na stiahnutie

Informácia o aktualizácii výzvy č. IROP-CLLD-S658-512-001

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-001 - Aktualizácia č.1 BSZ
Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-001 - Aktualizácia č.1 SZ

Prílohy na stiahnutie - Aktualizácia č.1

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-001

Prílohy na stiahnutie

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-511-001

Prílohy na stiahnutie

Výzvy PRV

Výzva MAS_014/1.2/2 - Aktualizácia č.1

Prílohy na stiahnutie - Aktualizácia č.1

Výzva MAS_014/4/OH

Na základe aktualizácie č.1.2 Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER  si Vás dovoľujeme upozorniť na zmenu termínu ukončenia výzvy č. MAS_014/7.2/2 na 15.9.2020. Taktiež upozorňujeme na doplnenie prílohy:

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

Aktualizovanú výzvu  nájdete v priložených dokumentoch:

Výzva MAS_014/7.4/2 - Aktualizácia č.1

Prílohy na stiahnutie - Aktualizácia č.1

Výzva MAS_014/7.4/2

Prílohy na stiahnutie

Výzva MAS_014/8.6/2 - Aktualizácia č.1

Prílohy na stiahnutie - Aktualizácia č.1

Výzva MAS_014/8.6/2

Prílohy na stiahnutie

Uzavreté výzvy

Výzva MAS_014/7.2/2 - Aktualizácia č.1 -  UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/1.2/2 -  UZAVRETÁ

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-004 -  UZAVRETÁ / vyčerpanie finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Výzva MAS 7.2  -  UZAVRETÁ

Výzva MAS 7.4  -  UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/1/OH  -  UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/6.4/1  -  UZAVRETÁ

Aktualizácia Výzvy MAS_014/6.4/1  -  UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/2/OH  -  UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/1.2/1  -  UZAVRETÁ

Aktualizácia Výzvy MAS_014/1.2/1  -  UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/8.6/1  -  UZAVRETÁ

Aktualizácia Výzvy MAS_014/8.6/1  -  UZAVRETÁ

Výzva MAS_014/3/OH  -  UZAVRETÁ