Projekty IROP

               

         

Zrealizované projekty:

Výzva MAS IROP-CLLD-S658-512-004 - D1 Učebne základných škôl

Vybavenie počítačovej učebne základnej školy s materskou školou v Poproči -  fotodokumentácia  


Výzva MAS IROP-CLLD-S658-511-001 - A1 Podpora podnikania a inovácií

Dom v korunách stromov - Lesodom -  fotodokumentácia