Animácie

Animačné náklady MAS RUDOHORIE, o. z. súvisiace s oživovaním stratégie CLLD, kód projektu NFP309190P173 „3D virtuálne prehliadky na území MAS RUDOHORIE, o. z.“ 

                                                                                                                

Po kliknutí na názov obce sa Vám zobrazí virtuálna prehliadka v google maps.

Bukovec Vodná nádrž

Hýľov Kostol

Hýľov Kaplnka

Hýľov - pohľad na Bukovec

Jasov Jasovská jaskyňa

Jasov Náučný chodník Jasovská skala a ruiny hradu

Jasov Kláštor premonštrátov

Malá Ida Studnička pod treťou poľanou

Malá Ida Studnička nad Valalskou lúkou

Malá Ida Kostol

Medzev Hámor Šugov + Tajchy

Medzev Tajchy

Medzev Schusterové múzeum

Medzev Hvezdáreň

Nižný Klátov Kostol

Nižný Klátov Kaplnka

Poproč Banská štôlňa a klopačka

Poproč Banícka kaplnka

Rudník Kaplnka

Rudník Kaolínové jazero

Šemša kríž

Šemša Kaštieľ Šemšejovcov

Štós Kostol

Štós Kúpele a kostol

Štós Múzeum Zoltána Fábryho

Vyšný Klátov Chodník na chatu Lajošku

Vyšný Klátov Náučný chodník k meteoritu

Vyšný Klátov Kostol

Vyšný Klátov Štemberk

Vyšný Klátov Minimúzeum

Vyšný Medzev Kostol sv. Márie Magdalény    

Vyšný Medzev Náučný chodník z Baňa Lucie

Vyšný Medzev Baňa Lucia

Vyšný Medzev Náradie baníka

Zlatá Idka Banské múzeum

Zlatá Idka Šachta Švajcer

Zlatá Idka Štôlňa Brauner

Zlatá Idka Náučný banský chodník

Zlatá Idka Kojšovská Hoľa