Spoločnosť masrudohorie.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Oznamy

Vzor zmluvy o príspevok IROP je zverejnený na webovom sídle https://www.mpsr.sk/vzor-zmluvy-o-prispevok/1319-67-1319-15136/


Vážení členovia MAS RUDOHORIE, o.z.,

V rámci propagácie regiónu plánujeme vydanie Kuchárskej knižky s tradičnými regionálnymi receptami. Týmto Vás žiadame o spoluprácu pri jej príprave. Ak máte vo Vašej obci špeciality, ktoré sú pre ňu špecifické, alebo poznáte niekoho, kto varí tradičné jedlá spojené s týmto regiónom, prosím podeľte sa o ne s nami a pomôžte nám zachovať toto dedičstvo.

Vaše recepty nám môžete posielať na mailovú adresu masrudohorie@masrudohorie.sk

Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.


Dňa 10.3.2021 PPA uverejnila na svojom webovom sídle Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. 6 k presunu finančných prostriedkov v rámci jednotlivých podopatrení PRV SR 2014 – 2020.


Dňa 14.4. 2020 PPA uverejnila na svojom webovom sídle Usmernenie pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19.


Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu
zákazka s nízkou hodnotou na stavebné práce na predmet: „Rekonštrukcia šatní a zázemia pre ihriská“ - Nižný Klátov

zákazka s nízkou hodnotou na stavebné práce na predmet: „Ihrisko v obci Malá Ida“


Verejný sektor MAS RUDOHORIE, o. z.
P O Z V Á N K A
.
Pozývame Vás na pracovné stretnutie ohľadne poskytnutia informácií k vyhláseným výzvam
v rámci opatrení 7.2 a 7.4, ktoré sa uskutoční dňa 3. júla 2019 (streda) od 9:00 hod. v Kultúrnom dome v Nižnom Klátove.
Andrea Sigmundová
manažér MAS RUDOHORIE, o. z.