Projekty PRVZrealizované projekty:

Výzva MAS_014/7.4/1 - Podopatrenie 7.4

Kultúrny dom Bukovec – rekonštrukcia a modernizácia - fotodokumentácia


Výzva MAS_014/7.4/1 - Podopatrenie 7.4

Rekonštrukcia – modernizácia kultúrneho domu Obec Hýľov - fotodokumentácia