Projekty PRVZrealizované projekty:

Výzva MAS_014/7.4/1 - Podopatrenie 7.4

Kultúrny dom Bukovec – rekonštrukcia a modernizácia - fotodokumentácia


Výzva MAS_014/7.4/1 - Podopatrenie 7.4

Rekonštrukcia – modernizácia kultúrneho domu Obec Hýľov - fotodokumentácia


Výzva MAS_014/7.4/1 - Podopatrenie 7.4

Výstavba detského ihriska v obci Jasov - fotodokumentácia


Výzva MAS_014/7.4/1 - Podopatrenie 7.4

Infraštruktúra na trávenie voľného času v obci Zlatá Idka - fotodokumentácia


Výzva MAS_014/7.4/2 - Podopatrenie 7.4

Ihrisko v obci Malá Ida - fotodokumentácia


Výzva MAS_014/7.4/3 - Podopatrenie 7.4

Rekonštrukcia sály kultúrneho domu v obci Šemša - fotodokumentácia


Výzva MAS_014/7.4/3 - Podopatrenie 7.4

Rekonštrukcia kultúrneho domu - Vyšný Klátov - fotodokumentácia