Spoločnosť masrudohorie.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Schválenie ŽoNFP- prevádzkové náklady a oživenie

        Animačné náklady MAS RUDOHORIE, o. z. súvisiace s oživovaním stratégie CLLD

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Spolufinancovaný fondom:  Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Opis projektu: Projekt je realizovaný na území MAS RUDOHORIE, o. z. , na ktorom je implementovaná  stratégia „ Integrovaný a inovatívny rozvoj územia MAS RUDOHORIE, o. z.“ s cieľom dosiahnuť územie s kvalitnou verejnou infraštruktúrou a službami pre obyvateľov, s prosperujúcimi podnikmi, ktoré budú vytvárať nové pracovné miesta. Výsledkom bude konkurencieschopný región.

Ciele projektu:                           

1.Efektívna propagácia činnosti MAS

2. Implementácia stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Prijímateľ:                                         MAS RUDOHORIE, o. z.

Výška NFP:                                        97 057,57 €